werkwijze

training in het onderwijs In mijn werk stem ik af op uw specifieke wensen en situatie, waarbij een op maat geformuleerde aanpak in overleg wordt vastgesteld. Bij iedere opdracht wordt een heldere beschrijving van opbrengsten, werkwijze, tijdsplanning, rollen en taken uitgewerkt. Daarnaast worden de kosten opgenomen. Een en ander wordt beschreven in een overeenkomst, die door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer worden ondertekend.

De werkwijze is gericht op het blijvend versterken van de interne kracht in de school. Samenwerken is daarom voorwaardelijk. Afhankelijk van uw vraag en situatie is de werkwijze soms meer sturend, ondersteunend of coachend. Samenwerken binnen het team versterkt het professioneel handelen van de leerkrachten en is daarmee cruciaal voor de resultaten op korte en lange termijn.