jonge kind

kinderen in het onderwijsJonge Kind Specialist

Jonge kinderen ontwikkelen zich op geheel eigen wijze. Ze zijn nieuwsgierig en daarbij steeds actief op zoek naar een nieuwe ervaring of ontdekking. Jonge kinderen leren vooral via spel en interactie hun wereld te verkennen en kennen. In deze bijzondere ontwikkelingsfase wordt een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind. Als Jonge Kind Specialist wil ik samen met leerkrachten en/of directies de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen bevorderen.

Uitgangspunten hierbij zijn :

  • Respect voor de eigenheid van het jonge kind, door aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van ontwikkelen en leren
  • Ontwerpen van een krachtige speelleeromgeving, zodat kinderen uitdagende spel-en onderzoeksactiviteiten krijgen aangeboden
  • Een handelende leerkracht , die weet wat kinderen nodig hebben en dat concretiseert
  • Kennis hebben van doorgaande leerlijnen voor kinderen van 3-7 jaar en deze afgestemd op de ontwikkeling van het jonge kind inzetten
  • Borgen van de visie op het onderwijs aan jonge kinderen en de concretisering daarvan op de werkvloer