samenwerken

bureau MeesterschapBureau Meesterschap is een bureau voor onderwijsadviseurs en trainers. Kernactiviteit is het begeleiden en ontwikkelen van mensen in organisaties. Daarbij staan Betrokkenheid, Maatwerk en Aandacht voorop. Sigrid Houtsma voert als adviseur/coach en trainer opdrachten uit voor Bureau Meesterschap.

Deze opdrachten zijn onder meer:

 • Trainer Post-HBO opleiding Specialist Jonge Kind
 • Trainer Opbrengstbewust handelen in de onderbouw: een 8-tal verschillende modules
 • Trainer masterclasses: inhoudelijke doorgaande lijn 2-3, kinderen met ontwikkelingsvoorsprong, het jonge risicokind, onderzoekend en ontdekkend leren
 • Trainer: Observeren en coachen voor Post HBO coördinatoren en specialisten
 • Trainer –deel- auditopleiding module: Kwaliteit onderwijs jonge kind
 • Trainer –deel- Post HBO intern begeleider
 • Trainer feedbackgesprekken met kinderen
 • Adviseur trajecten begrijpend luisteren en lezen
 • Adviseur trajecten analyseren van opbrengsten
 • Adviseur beredeneerd aanbod
 • (Beeld) Coach individuele leerkrachten