betekenisvol – bindend – bekwaam

Betrokken

Het is prachtig om met kinderen en volwassenen in het onderwijs te werken. Samen werken aan de ontwikkeling van kinderen doe ik vanuit een betrokken houding. Eerder deed ik dit direct op de werkvloer in verschillende functies in het Primair Onderwijs, sinds 30 jaar als onderwijsadviseur, coach en trainer. De basis van mijn handelen in de contacten met individuele leerkrachten, directies en teams van leerkrachten is meedenken in kansen en mogelijkheden passend bij de specifieke situatie. Mijn bijdrage richt zich op de kwaliteit van het onderwijs waarbij de inzet van de leerkracht het uitgangspunt is. Relatie, vertrouwen, openheid en afstemmen zijn hierin leidende principes.

Betekenisvol

Leren vindt plaats in situaties en door middel van activiteiten die betekenis hebben. Dat geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. Het zoeken naar betekenisvolle inhouden en activiteiten maakt dat er als het ware‘ vanzelf’ geleerd wordt. De motivatie om te willen weten en leren is aanwezig omdat de inhoud boeiend is. Ook als onderwijsadviseur wil ik het leren, tijdens trainingen en bijeenkomsten, betekenisvol en boeiend maken. Betekenisvol leren vraagt om gerichte aansluiting bij datgene wat men al weet of kent. Mijn missie als trainer is om leerkrachten en kinderen te inspireren en te enthousiasmeren om zelf actief te leren en op activerende wijze anderen te laten leren.

Bindend

Vanuit een brede inhoudelijke kennis en ervaring kan ik goed verbanden leggen tussen de verschillende thema’s die op een school een rol kunnen spelen. De professionele verbinding tussen leerkrachten en directie in een team is mede bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. In mijn aanpak streef ik naar synergie tussen deze verschillende aspecten hetgeen ik realiseer door relatiegericht en praktisch te werken.

Bekwaam

Praktische ervaring als leerkracht in de groepen 1 t/m 4 op verschillende scholen. Ervaring als directeur en remedial teacher. Als Beeldcoach 15 jaar werkzaam in de rol als begeleider en 10 jaar als Beeldcoach opleider. Werkzaam bij School aan Zet , in de rol van thema-en ontwikkelexpert en auditor bij taal-en rekenzwakke scholen. Als onderwijsadviseur werkzaam geweest bij verschillende onderwijsadviesdiensten in het noorden van het land. Expertise ligt vooral bij de onderdelen: Specialist Jonge Kind, Beeldcoach opleider en begeleider, Observeren en coachen, Opbrengst – en Handelingsgericht werken, de Lerende Organisatie, Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Begrijpend lezen en luisteren, VVE –Startblokken van Basisontwikkeling. Mijn ervaring is zowel breed als specialistisch.