beeldcoaching

Opleiding Beeld coachen / Opleidingsplaats Heerenveen

Wat is Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige en effectieve vorm van coaching. Het is de opvolger van de opleiding tot S-VIB. Nieuwe ontwikkelingen in de huidige beeldcultuur geven de beeldcoach een breed scala aan mogelijkheden om in te zetten tijdens de coaching. Naast bewegend beeld kan stilstaand beeld worden toegepast in diverse visualisaties. Altijd staat centraal dat de beeldcoach mensen in beweging zet door gebruik te maken van beelden. De beeldcoach is gericht op ontwikkeling, vaak verbetering van werk- en praktijksituaties. Beeldcoaching werkt krachtig bij veranderings- en vernieuwingsprocessen, zowel bij het individu als ook bij teams van mensen die met elkaar samenwerken.

Bij Beeldcoaching gaat het vooral om het gesprek over het beeld. Daarvoor is een goed wederzijds contact, vertrouwen, veiligheid en respect nodig. Tijdens de opleiding wordt de authenticiteit van de aspirant beeldcoach ontwikkeld vanuit de aanwezige ervaring en vaardigheden. De beeldcoach leert mensen in beweging, in ontwikkeling te zetten en daarbij ‘eigen’ vaardigheden te versterken.

De beeldcoach heeft een breed werkveld: onderwijs, kinderopvang, zorg, gezinnen. Gesprekspartners zijn leerkrachten, docenten, leerlingen, kinderen, ouders, opleiders.

Werken met beeld

Beeldcoaching is een methode die filmische vaardigheden vraagt, analytisch vermogen, een attitude gericht op anderen en een open houding. Het is een training die technische vaardigheden, gespreksvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, visieontwikkeling en theoretische kennis vraagt en opbouwt.

De opleiding begint met goed leren filmen en gericht kijken. De opnames doen recht aan de persoon die gefilmd wordt, dat wil zeggen dat ze integer gemaakt zijn en de essentie van de situatie weergeven. De beeldcoach is steeds op zoek naar de persoonlijke kwaliteiten en kracht van de ander. Daarbij komen meerdere kennisgebieden aan de orde: handelingsgericht werken, passend onderwijs, activerende didactiek, kindgesprekken, instructiemodellen, groepsmanagement, groepsprocessen, contact en communicatie. Kernreflectie en het voeren van diepgaande gesprekken vormen de basis voor de coaching. De beroepsethiek, de handhaving van het privacyreglement en een zorgvuldige werkwijze kenmerken de opleiding.

Opbouw van de opleiding

De opleiding tot beeldcoach bestaat uit twee delen. In het eerste deel van de opleiding leert u naast het participerend filmen gericht te kijken en beeldmateriaal te analyseren en te interpreteren.

In het tweede deel van de opleiding ligt het accent op de coachvaardigheden met behulp van beeld. De activerende coaching is kenmerkend voor de opleiding. Bij beide onderdelen wordt zelfreflectie gerealiseerd door de inzet van beeldmateriaal. Vanuit deze zelfreflectie ontstaat ontwikkeling: ‘de zet in beweging’.

De opleiding kent 10 bijeenkomsten per jaar met een maandelijkse frequentie. Daarnaast volgen de deelnemers studiedagen die worden aangeboden door Christine Brons bv. (zie: www.christinebrons.nl)

De studie vergt een tot twee dagdelen per week ( afhankelijk van het startniveau). Op jaarbasis 90 contacturen.

De opleiding is maatwerk en wordt aangepast aan het niveau van de deelnemer. Certificering volgt nadat een kwaliteitsniveau is bereikt dat overeenkomt met de eindtermen zoals vastgesteld door het Collectief Beeldcoaching.

De opleiding staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en het Lerarenregister. De opleiding wordt erkend door het Opleiders Collectief Beeldcoaching.

Kosten:

Voor het eerste jaar: € 2.050,- inclusief het basisboek ‘Beeldcoaching, zet in beweging’.

Voor het tweede jaar: € 2.050,- inclusief het werkboek “In beweging komen en blijven”.

 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier aan te vragen bij: info@sigridhoutsma.nl

 

logo-beeldcoaching register leraar

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren