advies

schoolbussenBij alle vragen rond kwaliteitsverbetering van het onderwijs is de school specifieke situatie uitgangspunt. Tijdens een gesprek worden uw wensen en vragen besproken. Daarna worden op maat een plan van aanpak met bijbehorende werkwijze vastgesteld. Hierbij is de verbinding tussen de reeds aanwezige kwaliteiten van het team en de te ontwikkelen vaardigheden van belang. In het adviserings- en ondersteuningstraject wordt naast de implementatie van nieuwe kennis en vaardigheden gewerkt aan doorgaande lijnen en borging in uw school.

Inhouden van een onderwijsadviestraject kunnen zijn:

  • Top 4 van het vakmanschap van de leerkracht: pedagogisch klimaat, doelgericht denken en werken, klassenmanagement, duidelijke instructie en reflectie.
  • Opbrengst- en Handelingsgericht werken
  • Realiseren van een Lerende Organisatie in de school of in een netwerk van scholen
  • Thematiseren in het onderwijs
  • Basiscommunicatie van de leerkracht met de groep en individuele leerlingen als basis voor leerprocessen
  • De doorgaande lijn in de onderbouw (groep 1 t/m 4)
  • Schoolbeleid in de onderbouw
  • Reflecteren met kinderen